Byggesystemer: Vi leier ut stillas, maskinutleie og utstyr!NyheterVesterålen med bygg- og anleggsutleieren Byggesystemer har fått sin første kvinnelige daglig leder!

Vesterålen med bygg- og anleggsutleieren Byggesystemer har fått sin første kvinnelige daglig leder!

Sortland/Harstad 27.02.18: Miriam P. Myrseth er ansatt som daglig leder i Byggesystemer Vesterålen AS. – «Miriam har tatt utfordringen med å ta videre den gode utviklingen vi har hatt i Vesterålen i 2016 og 2017, med fokus på videre lønnsom vekst, gode lokale arbeidsplasser og «tett på» våre kunder», sier kjedeleder John Arne Eiken i en pressemelding.

Daglig leder Miriam Myrseth

Spesifikasjoner

Dokumenter

Miriam startet i Byggesystemer Vesterålen den 1. februar og ser fram til å videreutvikle selskapet
sammen med de ansatte med fokus på kunden, lokal tilstedeværelse og lokal verdiskapning med utleie
av maskiner og øvrig utstyr – delingsøkonomi!

Miriam kommer fra stillingen som HMSK-koordinator i Boreal Buss AS. Hun har en masterutdanning
innen Fiskerifag, erfaring fra fiskerinæringen, transportbransjen og bedriftshelsetjenesten.
«Dette er en ny bransje for meg, og jeg ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med de ansatte
og kollegaer i en region i vekst. Bygg- og anleggsbransjen har mange muligheter, og jeg er glad for at
flere og flere kunder ser verdien av å leie istedenfor å eie. Vi skal bli enda bedre til å vise både
eksisterende og nye kunder at det å leie er både lønnsomt og enkelt!»
, sier Myrseth med et smil.

Byggesystemer Vesterålen leier ut stillas, lifter, gravere og en rekke annet mindre utstyr og verktøy til
bygg- og anleggsbransjen, offentlige kunder, industrikunder og private kunder.
«Jeg tror ikke alle er klar over den utrolige bredden i hva vi leier ut, - og at vi ofte løser kundens
behov. Vi har tett samarbeid med de øvrige avdelingene i Byggesystemer, og ønsker å hjelpe
hverandre til å bli den foretrukne leverandøren lokalt. Enhver forespørsel på utstyr vi ikke har inne på
lager akkurat i dag gir oss bare blod på tann – vi fikser det meste på strak arm!»
sier Myrseth.

Byggesystemer er Nord-Norge sin største stillasentreprenør med egne ansatte stillasbyggere som har
fag- og mesterbrev innen stillasbyggerfaget. Byggesystemer ble etablert allerede i 1975 i
Harstad/Oslo, mens Byggesystemer Vesterålen AS ble etablert i 2006 sammen med lokale krefter.
Byggesystemer har egne fast ansatte utleiere og stillasbyggere som vil gjøre sitt for å gi våre lokale
kunder den beste løsningen. Selskapene har hatt en god vekst de siste årene med en sunn og solid
økonomi.

«Byggesystemer står nå foran en spennende fase med fokus på effektiv drift og videre vekst. Selskapet
preges av høy kompetanse og lokal forankring. Med Miriam sin energiske drive og motivasjon, hennes
nysgjerrighet på kundene ligger det godt til rette for videre vekst sammen med våre kunder»
, sier
kjedeleder John Arne Eiken.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn