Gjæringssag/Festool Kapex 120

Vekt:21 kg
 

Gjæringssag

Spesifikasjoner

Vekt
21 kg
Strøm
230 V
Effekt
1 600 watt
Maksimale arbeidsemnedimensjoner Gjæringsvinkel iht

0°/0° - spesialkappestilling 120 x 60
0°/0° - 88 x 305
45°/0° - 88 x 215
0°/45° høyre side - 35 x 305
0°/45° venstre side - 55 x 305
45°/45° høyre side - 35 x 215
45°/45° venstre side - 55 x 215

Dokumenter

Velg egnet sagblad til materialet du skal bearbeide

Forklaring sagblad
Tanntype W brukes til alle typer trematerialer og myk kunststoff/PVC
Tanntype PW brukes for hurtig saging og klyving av trematerialer
Tanntype TF brukes til saging av laminat, aluminium, hard kunststoff/PVC og mineralske materialer
Tanntype F brukes til saging av stål/sandwichplater

Viktig!

Senk sagbladet sakte når du sager. Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad fra Byggesystemer og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat. Påse at det er tilstrekkelig plass rundt sagen, spesielt i lengderetning. Underlaget for sagen skal være så plant som mulig for å få god stabilitet. Hold området rundt sagen rent for kapp og spon. Innendørs skal sponavsug benyttes, og det må sørges for god ventilasjon. Sponavsug kan leveres som ekstrautstyr. Sørg for godt arbeidslys og bruk hørselvern og vernebriller.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips

Ta ut støpselet ved bytte av sagblad og ved annet vedlikeholdsarbeid. Sprukne eller deformerte sagblad må ikke brukes
Tips en venn