Byggesystemer: Vi leier ut stillas, maskinutleie og utstyr!NyheterByggesystemer Tromsø deltar i oppgraderingen av Fjellheisen

Byggesystemer Tromsø deltar i oppgraderingen av Fjellheisen

Byggesystemer Tromsø har levert mye til fornyelsen av Fjellheisen, blant annet mellom 800-1000 m2 stillas. Nå kan du se video vi har laget fra prosjektet. 

fjellheisen_nyhet

Spesifikasjoner

Dokumenter

Prosjektet med Fjellheisen utgjør mange leveranser for Byggesystemer Tromsø, men hovedsak stillaser (mellom 800-1000 m2).

  • Vi har også leid ut meiselhammere, småstillaser, trappetrinn, støtter og strøm.
  • Varighet er litt usikkert, da vi ikke vet når stillaser kan demonteres (avhengig av vær og vind), men vi antar ca. feb-juni 2016
  • Montering av stillas ble gjennomført 1-2m utenfor stupet!
  • Det har blitt montert gangbru i fronten som skal gå over stupet på yttersiden av stillasene.

Se video fra prosjektet nedenfor:

Liten video av prosjektet fjellheisen. Vi takker Fjellbygg AS for oppdraget.

Posted by Byggesystemer Tromsø As on 1. desember 2015

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn