Byggesystemer: Vi leier ut stillas, maskinutleie og utstyr!NyheterByggesystemer Finnmark leier ut tak over tak på Hammarijordet

Byggesystemer Finnmark leier ut tak over tak på Hammarijordet

Stiftelsen Utleieboliger bygger fire boenheter der alle skal ha passivhus-standard på Hammarijordet i Alta. Det er Alta videregående skole, i samarbeid med Tømrer Eivind Johansen som skal utføre snekkerarbeidet. For å kunne fullføre dette prosjektet benytter de en tak over tak løsning utleid av Byggesystemer Finnmark skriver Kronstadposten.

takovertak forside

Spesifikasjoner

Dokumenter

Siden det skal bygges passivhus, så må veggene være 45 cm tykke. I og med at veggene er så tykke kan det ikke komme fukt til under byggeperioden. Fukt ville vært vanskelig å fjerne og problemer med mugg ville kunne oppstå, skriver Kronstadposten. For å få til dette prosjektet var derfor løsningen tak over tak utleid av Byggesystemer Finnmark.

Hele prosjektet er et pilotprosjekt i samarbeid med Alta kommune, Finnmark Fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen Studentboliger og Husbanken region Hammerfest. Målet er at elevene ved Alta videregående skole skal bygge to boenheter frem til våren 2017.

Flere bilder:

takovertak2_169x300.jpg  takovertak3_165x300.jpg  takovertak4_165x300.jpg

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn