Bordsirkelsag GTS 10

Vekt: 34 kg
Maks skjærehøyde vertikalt:79 mm i 90°

Bordsirkelsag

Spesifikasjoner

Vekt
34 kg
Maks skjærehøyde vertikalt
79 mm i 90°
Maks skjærehøyde krenget
64 mm i 45°
Hellingsinnstilling
47 ° V / 2 ° H
Bordstørrelse
641 x 737 mm
Strøm
230 v
Sikringer - trege
10 amp

Dokumenter

Bruksområder

Sagen kan brukes til saging av tre, finér, sponplater og laminat  Les sikkerhetsinstruks i brukerveiledningen før sagen brukes.

Viktig!

Påse at det er tilstrekkelig plass rundt sagen, spesielt i lengderetning. Underlaget for sagen skal være så plant som mulig for å få god stabilitet. Hold bordplaten, bladboksen og området rundt sagen rent for kapp og spon. Innendørs skal sponavsug benyttes, og det må sørges for god ventilasjon. Sponavsug kan leveres som ekstrautstyr. Sørg for godt arbeidslys og bruk hørselvern og vernebriller. Ved saging av store emner bør ekstra opplag brukes på motsatt side av rullebordet. Senk alltid øvrebeskytteren ved bearbeiding. Bruk påskyver ved klyving av mindre arbeidsstykker og når det er mindre enn 120 mm mellom sagblad og anhold. Ved krenging og dreiing av sagbladet skal motoren være slått av. Senk sagbladet når det ikke er i bruk. Bruk alltid spaltekniv.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips

Ta ut støpselet ved bytte av sagblad og ved annet vedlikeholdsarbeid. Kun sagblader med hardmetalltenner skal brukes. Sprukne eller deformerte sagblad må ikke brukes. Påse at dekselet på bladboksen er lukket etter rengjøring, skifting av sagblad, eller utskifting av spaltekniv.Utslitte eller skadde aluminiumslister i svingskiven skal skiftes ut med nye.
Tips en venn