Asfalt- og betongsag 16.2 cm

Vekt: 152 kg
Største kuttedybde: 16.2 cm
Selvgående

Asfalt go betongsag

Spesifikasjoner

Vekt
152 kg
Største skivediameter Ø
450 mm
Minste skivediameter Ø
350 mm
Største kuttedybde
16.2 cm
Vanntank
28 L
Bensintank
6.50 L
Forbruk L/time
Ca. 4.30 L

Dokumenter

Advarsel!

Vær spesielt forsiktig ved arbeid i skråninger. Pass på at maskinen ikke påfører bladet sidebelastning! Dette øker diamantslitasjen betraktelig. Bruk en diamantskive som passer til det materialet som skal kappes (asfalt, betong,...). Byggesystemer tilbyr et omfattende diamantskiveprogram i ulike kvaliteter. Ikke skjær ned i pukklaget med diamantkappeskiver. Skjæring mellom to forskjellige materialer (skjæring i fugeområdet) kan gi ujevn slitasje.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips

Vær forsiktig når du setter kappeskiven an mot materialet. Senk skiven sakte. Hvis skiven stopper må den tas opp av sporet før motoren startes igjen. Skjær i rett linje. Merk kuttet tydelig slik at det er lett å følge uten å måtte svinge fra side til side for å komme inn på linja igjen. (Ikke kutt i brå svinger dette øker diamantslitasjen betraktelig). Tilstrekkelig skjærekraft er viktig, kutt alltid med full gass på motoren.

Tips en venn